Nurkowanie na Nitroxie

Specjalizacja nurkowa > Enriched Air Diver

Specjalizacja nurkowa Enriched Air Diver uprawnia nurków rekreacyjnych do używania wzbogaconego powietrza (Nitroxu) do bezdekompresyjnych nurkowań rekreacyjnych. Kurs skupia się na korzystaniu z powietrza zawierającego więcej niż 21%, ale nie więcej niż 40% tlenu. Najbardziej rozpowszechnione są Nitrox I 32% i Nitrox II 36% i o nich nauczycie się podczas tego kursu.

Dzięki tej specjalizacji będziesz mógł nurkować na wzbogaconym powietrzu, dzięki czemu na intensywnych wyjazdach nurkowych, przeprowadzając po kilka nurkowań dziennie będziesz czuł, że masz więcej sił i energii niż gdybyś nurkował na zwykłym powietrzu.

Cele kursu

Celami kursu specjalizacji nurkowania na Nitroxie są:

  1. planowanie nurkowań bezdekompresyjnych na Nitroxie
  2. dostosowanie i troska o sprzęt stosowny do nurkowań Nitroxowych
  3. radzenie sobie i unikanie niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem Nitroxu
  4. używanie Nitroxu i czerpanie korzyści z jego wykorzystania

Jak długo trwa kurs?

Kurs możliwy jest do zrobienia w ciągu jednego dnia. Zawiera on zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz opcjonalne 2 nurkowania na wzbogaconym powietrzu.

Wymagania wstępne

Aby przystąpić do kursu specjalizacji nurka nitroksowego należy:

  1. posiadać certyfikat PADI Open Water Diver (OWD) lub równorzędny certyfikat z innej organizacji
  2. mieć ukończone nie mniej niż 15 lat

Zapisz się na kurs lub zadaj pytanie!