Nurkowanie nocne

Specjalizacja nurkowa > Nurkowanie nocne

Dlaczego nurkujemy w nocy? Jest to nasza naturalna ciekawość, okazja do obserwowania nowych form życia, bliski kontakt z rybami i innymi organizmami, nowe spojrzenie na „stare” miejsce nurkowe, okazja do zobaczenia „prawdziwych kolorów”.

Cele kursu

Pogłębienie teoretycznej wiedzy na temat nurkowania nocnego, rozwinięcie Twoich umiejętności nurkowych. Umożliwienie zaplanowania, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia nurkowań po zachodzie słońca i zwiększenie nurkowego doświadczenia.

Jak długo trwa kurs?

Kurs można przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Teorię oraz wszystkie aspekty praktyczne omawiamy w ciągu dnia, a nurkowanie przeprowadzamy pomiędzy zachodem a wschodem słońca.

Wymagania wstępne

PADI Open Water Diver lub równoważny certyfikat innej organizacji nurkowej.

Zapisz się na kurs lub zadaj pytanie!